Gothenburg Culture Festival6-11 augusti 2019
6-11 augusti 2019

Så ersattes hamnens bananbåtar och färjetrafik av bastu, bad och jollar (SE)

Foto: Göteborgs hamn och Simon Haglund
Partners och aktiviteter
Seminarium, visning och samtal
Historia och samhälle
Teckenspråkstolkning
Onsdag 7 augusti 13:00-13:30
Historien om Frihamnen - platsen för den framväxande Jubileumsparken

Hamnar och varv har funnits längs Göta älv ända sedan Göteborg grundades. I början av 1900-talet behövdes mer hamnyta, och beslutet togs om en ny frihamn. Det sanka vassområdet Tingstads vass skulle muddras och bebyggas. Frihamnen invigdes 1922 och en av dess tre pirar fick en särskild plats i göteborgarnas hjärta: Bananpiren. Håkan Strömberg, museipedagog vid Göteborgs stadsmuseum, berättar om hamnar, malariamyggor och bananernas långa resa. 

I takt med att Jubileumsparken växer fram i Frihamnen har även Kvillepiren och Norra Frihamnspiren blivit intressanta att besöka. Här finns idag en sötvattensbassäng i hamnbassängen, ett litet saltvattensbad, en bastu, seglar- och simskola, sandstrand, ett klätterkonstverk, rollerderby-bana, ett väderskyddat lek- och lärrum samt test-planteringar som ska bli en del av den framtida parken. 

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om en grönare stad samt mötesplatser vid vattnet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och byggandet av Älvstaden. En första etapp ska vara klar till jubileet. Därefter ska parken utvecklas vidare med hjälp av göteborgarna. Projektledningen för Jubileumsparken, Göteborgs Stad berättar om hur parken ska växa fram och locka besökare till 2021 och långt därefter.

 Håkan Strömberg, Göteborgs stadsmuseum och projektledningen för Jubileumsparken, Göteborgs Stad