Gothenburg Culture Festival

Tillgänglighet

GCF utspelar sig till stora delar på stadens gator och torg. Genomgående gäller samma tillgänglighet som den som staden har. Självklart gör vi allt vi kan för att alla ska kunna ta del av festivalen på lika villkor. Även delar av European Choir Games använder stadens gator som scen.


På Stora Teatern finns ramp för rullstol. En del programpunkter syn- respektive teckenspråkstolkas. Programpunkterna är utmärkta med symbolerna för tolkning. GCF 2019 är gratis att ta del av, förutom det som säljs på marknader och matställen samt inträden på vissa nattklubbar.  Vissa av European Choir Games programpunkter kräver köpt biljett.

Alla programpunkter som syntolkas finns här i samband med att programmet släpps den 18 juni.

Alla programpunkter som teckenspråkstolkas finns här i samband med att programmet släpps den 18 juni.