Gothenburg Culture Festival

Hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas vill uppmuntra till ett hållbart tänkande – och ett hållbart agerande! Vi delar upp begreppet hållbarhet i tre dimensioner:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas arbetar engagerat och målinriktat med ekologisk hållbarhet och är sedan 2008 ett miljödiplomerat evenemang. Bland annat kontrolleras och anpassas livsmedel, transport, inköp, avfall och organisation. Det är också viktigt att välja rätt el och Kulturkalaset drivs självklart av 100 % förnyelsebar och miljömärkt el.

Miljödiplom för 2017 (PDF)

Kulturkalasets hållbarhetspolicy för 2018 (PDF)

Detta kan du göra själv på Göteborgs Kulturkalas

 • Välj bort att köpa flaskvatten och fyll istället på din vattenflaska med kranvatten från någon av vattenposterna – helt gratis!
 • Välj vegetariskt.
 • Sortera ditt skräp och släng det i någon av sorteringsstationerna.
 • Ta med egen matlåda - få rabatt på maten och minska avfallet.
 • Gå till fots, cykla eller använd kollektivtrafik.

Miljökrav på matförsäljare

Alla som säljer mat på Göteborgs Kulturkalas måste uppfylla flera miljökrav, bland annat:

 • Alla matförsäljare använder minst sex ekologiska produkter/ingredienser som tillsammans utgör minst 30 % av den totala mängden mat.
 • All fisk och skaldjur ska komma från hållbara bestånd.
 • Allt kaffe är ekologiskt och rättvisemärkt och all mjölk är ekologisk.
 • Alla matförsäljare har minst ett vegetariskt alternativ på menyn.

Miljökrav på svenska (PDF)

Miljökrav på Engelska / Environmental requirements in English (PDF)

Kranmärkt evenemang

För att minska utsläppen och onödiga transporter är Göteborgs Kulturkalas kranmärkt. Det innebär att ingen av matförsäljarna säljer vatten på flaska eller burk. Ta istället med en egen vattenflaska och fyll den gratis med kranvatten vid någon av vattenstationerna!

Avfallshantering

Göteborgs Kulturkalas arbetar hårt för att sortera en så stor del som möjligt av avfallet på evenemanget. Det biologiska avfallet går till biogasproduktion och matfettet återvinns till nya produkter. Alla engångsartiklar som tallrikar, muggar och bestick är miljömärkta. För att minska användningen av engångstallrikar får du en rabatt på maten du köper om du har med dig egen matlåda.

Fairtrade City Göteborg

Göteborgs Kulturkalas uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Det innebär bland annat att allt kaffe, te och socker som serveras är etiskt märkt. Alla matförsäljare ska ha minst en etiskt märkt produkt i sitt sortiment.

Social hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas är en viktig mötesplats, för människor och upplevelser. Våra besöksundersökningar bekräftar att atmosfären, stämningen och samhörigheten är det som i högst grad framhålls som det bästa med festivalen. Den visar också att Kulturkalas uppfattas som en plats som underlättar för människor att mötas.

Kulturkalaset arbetar aktivt i programläggningen för att få till en bra blandning av åldrar och kulturformer på stan eftersom detta visat sig vara ett framgångsrecept för lugna dagar. På festivalen ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder. Vi vann Rättviseförmedlingens pris Rättvisepriset 2015 för vårt arbete med jämställda scener och 2016 fick vi ta emot priset Live-Apan för Årets Insats.

I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning. Mixen av artister och uttryck ska vara så heltäckande som möjligt. Inte minst Västra Götalandsregionens medverkan bidrar starkt till att programutbudet blir mångfacetterat och håller hög kvalitet.

Vi samarbetar med Team Göteborg när det gäller volontärer. Det är ett socialt projekt där unga människor engageras i en rad stadsangelägna evenemang året runt, med syftet att ge meriter och erfarenheter som ger bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Stadsdelsarbetet

Sedan 2015 har Göteborgs Kulturkalas samarbetat med Mosaikfabriken och tillsammans har vi besökt flera stadsdelsfestivaler under tidig sommar, runt om i Göteborg. De boende i de olika stadsdelarna har tillsammans fått skapa konstverk i mosaik som idag utgör betongfundament på Kungstorget, mitt i centrala Göteborg. 

Den största skillnaden har vi gjort genom att även få barn och ungdomar från olika stadsdelar att mötas med sina klasser, över stadsdelsgränserna, lära känna varandra och skapa bilder tillsammans i mosaik. Symboliken med att sedan placera mosaiken på Kungstorget är mycket vidare än det kan se ut. Barnen och ungdomarna kan plötsligt känna en tillhörighet till stadens centrum och därigenom få den identifikation som många saknar. Många av dessa ungdomar hade aldrig mötts om det inte hade varit för mosaikprojektet.

Idag står det 28 betongfundament som är klädda i mosaik på Kungstorget. Vi värdesätter samarbetet med Mosaikfabriken och Kulturskolan i Östra Göteborg mycket högt och resultatet visar vikten av fler samarbeten där befintliga verksamheter i exempelvis Göteborg kan få en mer central betydelse.

Elever från Kulturskolan Östra har under ledning av Nasrin Pakkho skapat två dokumentärfilmer i samband med att barn från olika skolor och stadsdelar har fått mötas. 

Se filmerna här: 

Säg hej i tusentals bitar del 1

Säg hej i tusentals bitar del 2

Ekonomisk hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas är gratis för besökarna och det gör att fler har möjlighet att besöka festivalen. Festivalens intäkter kan mätas på olika sätt, till exempel med de arbetstillfällen som skapas eller det som besökarna konsumerar (hotell, resor, restaurangbesök med mera).

Kostnaderna för Kulturkalaset är uppdelade på fem huvudområden:

 • Program
 • Marknadsföring
 • Bygg / Scen / Teknik
 • Säkerhet
 • Personal / Administration