Gothenburg Culture Festival

Göteborgs Kulturkalas ställs in 2020

Graffitivägg med budskap om att Göteborgs Kulturkalas 2020 är inställt

Göteborgs Kulturkalas ställs in 2020

2 juni 2020 14:10

(Information in English follows below.)

Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin har Göteborg & Co idag beslutat att ställa in årets upplaga av Göteborgs Kulturkalas. Strategin har varit att hålla ut så länge som möjligt för att invänta en eventuell öppning av de rådande restriktionerna och riktlinjerna. Nu finns dessvärre ingen möjlighet att genomföra en så stor publik festival med anledning av riskerna för smittspridning.

Vi kommer istället att planera för genomförandet av en mindre version av Kulturkalaset senare i år – Julkalaset, som är tänkt att pågå mellan den 4–6 december. Vi hoppas att alla, aktörer och besökare, vill vara med. Kulturkalaset och Göteborg & Co vill på detta vis skapa ett alternativ som tydligt bidrar till kulturlivets möjligheter att få fart på kulturbesöken efter en lång tid av nedstängda biografer, teatrar, konsertsalar etc. Vi återkommer längre fram med mer information om detta. Håll utkik!

Var rädda om varandra! 

Varma hälsningar och mycket kärlek  ❤ 

Från oss på Göteborgs Kulturkalas, en verksamhet på Göteborg & Co – en del av Göteborgs Stad


Konst- och kulturaktörer, vill ni vara med på Kulturkalasets julupplaga – Julkalaset, 4–6 december?

(Information till konst- och kulturlivets aktörer i Göteborg.)

Vi tänker nu påbörja en inventering hos alla er kulturaktörer/kulturinstitutioner/kulturutövare i Göteborg, med förfrågan om medverkan med program under ett alternativ till Kulturkalaset – Julkalaset, med planerat genomförande den 4–6 december 2020. Vår tanke är att samla hela kulturlivet i Göteborg under första helgen i december och då öppna upp dörrarna till allt konst- och kulturutbud för alla göteborgare och besökare. I detta ingår särskilda avtal med alla intresserade aktörer och att i det boka upp alla platser, salonger, scener, lokaler, etc.  I samband med Julkalaset skulle vi särskilt uppskatta arrangemang av extra föreställningar och andra programpunkter, som seminarier och rundvandringar för besökarna. 

Om ni är en kulturaktör i Göteborg som är intresserade att medverka vid Julkalaset, kontakta oss med intresseanmälan om detta via e-mail, senast 15 juni till kulturkalaset@goteborg.com. Därefter kommer vi att skicka ut en enkät till alla som anmält intresse. Vi kan i dagsläget inte ta emot faktiska bokningar, vi återkommer med ett startdatum för programbokningar längre fram.


Pressmeddelande 2020-06-03:

Göteborgs Kulturkalas står över 2020

Det blir inget Göteborgs Kulturkalas i år. Förberedelserna har pågått sedan i höstas men under rådande pandemi så kommer Kulturkalaset liksom många andra festivaler att ställas in. Istället planeras en kulturhelg i december under Julstaden Göteborg.

- Det är naturligtvis ett väldigt tråkigt beslut att behöva ta. Vi har jobbat in i det sista med att försöka genomföra Kulturkalaset. Men som situationen ser ut så finns inga andra alternativ än att ställa in, säger Magnus Hallberg, evenemangschef på Göteborg & Co.

Göteborgs Kulturkalas skulle ha hållits den 11 – 16 augusti. In i det längsta har arbetet pågått med programmet för att avvakta om det kunde ha blivit möjligt att genomföra.

- Kulturkalaset är viktigt för många göteborgare och många kulturarbetare. Vi kommer planera för att bjuda in göteborgarna till en kulturhelg den 4–6 december i samband med Julstaden. Förutsatt att det är möjligt att genomföra då, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Kulturkalaset.

2021 blir ett stort evenemangsår med flera konserter på Ullevi som flyttats fram från i år, och dessutom Göteborgs 400-årsjubileum som invigs på nyårsafton och fortsätter under hela året.


In English:

Gothenburg Culture Festival 2020 is cancelled

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, Gothenburg & Co has today decided to cancel this year's edition of the Gothenburg Culture Festival. Our strategy has been to endure as long as possible, in order to await a possible opening in the existing restrictions and guidelines. Unfortunately, we have now had to conclude that there is no way for us to realize our plans for such a large public festival, because of the risks of spreading the infection.

Instead, we have now initiated the planning of a slightly smaller version of the festival and for later this year – Julkalaset (the Christmas Festival), to be held on 4-6 December 2020. Our hope is that all of you, participants and visitors, will join us. With this festival, we, the Gothenburg Culture Festival and Göteborg & Co, wish to create an alternative and significant possibility for the culture scene in Gothenburg to boost both the supply of and the access to culture activities, after the for such a long time ongoing closedown. We will be back later with more information and news on this. Keep an eye out!

Take care of each other! 

Warm regards and lots of love  ❤  

From all of us at the Gothenburg Culture Festival, Göteborg & Co – a municipal company, City of Gothenburg.


Arts and culture practitioners – would you like to take part in the Culture Festival’s Christmas version – Julkalaset, on 4-6 December 2020?

(Information for members of the arts and culture scene in Gothenburg.)

We are now starting the planning of the culture festival Julkalaset for later this year, by exploring the interest in participation of all members of the arts and culture scene in Gothenburg. For this festival we are focusing on existing locations, salons, venues, etc. and a participation would include special agreements in which those venues, etc., are booked to their full extent for the festival. We would also appreciate special arrangements, performances and other activities, special for the festival, like seminars and guided tours.

If you are an culture practitioner in Gothenburg and would like to take part in the coming festival in December, please let us know your interest by sending an e-mail to kulturkalaset@goteborg.com, no lather than 15 June 2020. We will then send out a short survey to all who have reported interest in participation. Please note that we, at this point in time, cannot handle any actual bookings. We will come back with a start date for bookings at a later date.